top of page

klik om de afbeelding te vergroten

Bemiddeling vanuit de thuissituatie
Bij een bemiddeling blijft uw Cavaliertje [of hondje van ander ras!] tijdens de gehele herplaatsingsprocedure in de thuissituatie totdat de kennismaking/overdracht plaatsvindt. De feitelijke kennismaking kan plaatsvinden op elke locatie naar keuze [in onderling overleg]. Indien de afstand het toelaat, kan een medewerker van Herplaatsers Nederland bij deze ontmoeting aanwezig zijn om u van advies te dienen.  
Om een zo goed mogelijke match te kunnen maken met een potentiële nieuwe baas vullen wij in overleg een vragenlijst in die geheel is gericht op het karakter van het hondje alsmede de beoogde doelgroep[-en] waar het hondje het meest op zijn plaats zal zijn.  Door middel van deze ingevulde vragenlijst gaan wij op zoek naar een passende baas of bazin. Wij vragen een duidelijke profielschets van kandidaten om te kunnen inschatten of er sprake is van een mogelijke match. Wij zoeken een baas die past bij het hondje en niet andersom! Mogelijk ontvangst u meerdere, potentieel passende, reacties en kunnen wij in onderling overleg bepalen welke partij of partijen u het meeste aanspreekt. Zodra u uw keuze heeft bepaald, wordt de gekozen partij uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking op een locatie naar keuze. Voorafgaande aan de kennismaking worden de persoonsgegevens van beide partijen aan elkaar verstrekt, tenzij daar geen prijs op wordt gesteld. 
 
Pas indien beide partijen vrede hebben in de match en zich kunnen vinden in de voorwaarden, zal de overdracht plaatsvinden.  

This is just a place holder.

bottom of page