top of page

De bemiddelingskosten

Herplaatsers Nederland werkt volledig onafhankelijk en wordt niet gesubsidieerd door welke overheidsinstantie, welk bedrijf of welke sponsor dan ook.


Onze bemiddelingskosten worden geheel of gedeeltelijk betaald uit de adoptiekosten. De opdrachtgever ontvangt deze adoptiekosten van de koper bij de overdracht van de hond.  Indien de hond om prangende redenen niet voor de standaard adoptiekosten conform asielprijs geplaatst kan worden, wordt aan de opdrachtgever een eigen bijdrage in de bemiddelingskosten berekend. Daar kan sprake van zijn als het een ouder hondje betreft, of een hondje met gezondheids- of gedragsproblemen.

 

De opdrachtgever ontvangt mondeling en/of schriftelijk een offerte waarin de voorwaarden en afspraken duidelijk zijn beschreven. Pas na de overdracht en/of afronding van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever de factuur voor de bemiddelingskosten en/of opvangkosten.
 

Een opdracht voor herplaatsing is een bindende overeenkomst en de  diensten van Herplaatsers Nederland starten direct na uw opdracht. 
 

Indien de opdracht eenzijdig wordt geannuleerd door de opdrachtgever binnen 24 uur nadat de procedure is opgestart wordt € 100,00 inclusief 21% B.T.W. aan administratiekosten in rekening gebracht! Bij annulering is de wet kopen op afstand zoals genoemd in boek 7, afdeling 9A van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing en daarom kunt u zich niet beroepen op bedenktijd.

 

klik om de afbeelding te vergroten

bottom of page